ADAM

Adam (2020)


I verket möter vi karaktären ha_adam01 som lever i ett virtuellt skapat paradis. Adam föds, lever och går under i denna cykliska berättelse.
För att kunna skapa verket har Höglund använt avancerad teknik där konstnärens egna rörelser har överförts till karaktären. Även med hjälp av dansaren Pontus Petterson. Musik av Anton Ingvarsson.