ADDITVIE DISSOLVE

Ett verk (s)om avsked, en skulptur, ett ljud skapat av super-ponerade sinusvågor separerade av oktaver, ett frö för framtiden.


Med utställningen tittar vi närmare på ljudets kraft, dess flyktiga natur och ljudets förmåga att, för lyssnaren, skapa inre bilder


Andra medverkande är Niklas Gagner, Alexandra Karpilovski, Martin Onassis, Sabine Kongsted, Sayuri Chetti och Carina Erdman med flera.